Kiedy ponosisz odpowiedzialność za udział w bójce bądź pobiciu?

Na wstępnie należy dostrzec różnicę w bójce i pobiciu, gdyż ich znaczenie potoczne ma niewiele wspólnego z ich definicją wynikającą z Kodeksu Karnego. Przez bójkę polski ustawodawca rozumie taką sytuację, w której w zdarzeniu udział bierze co najmniej 3 osoby, które atakują się wzajemnie tzn. każdy jest jednocześnie atakującym i broniącym się. Z pobiciem zaś mamy do czynienia, gdy co najmniej 2 osoby biją inną bądź inne osoby. W przypadku pobicia istnieje wyraźny podział na napastników i ofiary.

Ja ustalić co zaszło ?

Ustalenie prawidłowego stanu faktycznego w przypadku bójki i pobicia jest niezwykle trudne. W praktyce kluczowe jest ustalenie przebiegu zdarzenia od samego początku. Najważniejsza jest odpowiedź na pytanie: kto, kogo i dlaczego zaatakował. W toku sprawy należy ustalić czy osoby, które powołują się, że tylko się broniły, nie były również agresorem – gdyż wtedy prawidłową kwalifikacją jest udział w bójce. Ustalając jednak powyższą okoliczność trzeba mieć na uwadze, że osoby bite mogą bronić się również w sposób aktywny – powołując się na obronę konieczną. Jak więc widać ustalenie co tak naprawdę zaszło i kto był agresorem a kto ofiarą, poza sytuacjami wybitnie oczywistymi, nie jest łatwe.  W toku postępowania przed sądem należy całość zdarzenia rozebrać na czynniki pierwsze i możliwie skrupulatnie odtworzyć przebieg zdarzenia z uwzględnieniem roli poszczególnych osób, a nawet poszczególnych uderzeń wymienionych pomiędzy osobami. Istotne są również odniesione obrażenia, których powstanie wynika z konkretnych możliwych uderzeń. Sprawa o udział w bójce bądź pobiciu wymaga umiejętności zadawania właściwych pytań i wyciągania z uzyskanych odpowiedzi logicznych i dających się zweryfikować ciągów zdarzeń.

Pamiętaj, że przez branie udziału w bójce lub pobiciu rozumie się aktywne uczestniczenie w zdarzeniu. Brak jakiejkolwiek aktywności równoznaczny jest z brakiem odpowiedzialności.

Pamiętaj również, że w przypadku pobicia nie ma znaczenia podział ról w zdarzeniu. Tak samo odpowie osoba, która zadawała ciosy jak i osoba, która tylko trzymała ofiarę jeżeli osoby te świadomie współdziałały.

Wymiar kary

Sąd wymierzając karę bierze pod uwagę obrażenia których doznały osoby pokrzywdzone, a także okoliczność czy biorąc udział w bójce lub pobiciu sprawcy używali broni palnej, noża lub innego podobnie niebezpiecznego przedmiotu. Kary wachą się od 1 miesiąca do 8 lat pozbawienia wolności. Najsurowiej karana jest sytuacja, w której w skutek bójki bądź pobicia dochodzi do śmierci człowieka. Za taki czyn kara wynosi od 1 roku do nawet 10 lat pozbawienia wolności.

Pamiętaj, że skazanie za pobicie otwiera drogę osobom pokrzywdzonym do dochodzenia od sprawców odszkodowania za poniesione szkody i krzywdy.

W naszej Kancelarii sprawy tego zakresu prowadzą adw. Karol Podgórny i adw. Krzysztof Rutkowski.

Karol Podgórny

+48 22 751 17 70

+48 508 186 585

podgorny@pr-adwokaci.pl

Jana III Sobieskiego 47 D
05-120 Legionowo

Krzysztof Rutkowski

+48 22 751 17 70

+48 793 743 857

rutkowski@pr-adwokaci.pl

Jana III Sobieskiego 47 D
05-120 Legionowo

Skontaktuj się z nami i dowiedz się jak możemy Ci pomóc

maksymalna wielkość pliku 30 Mb