Nie każda nieruchomość ma zapewniony dojazd do drogi publicznej. Bywa również, iż o ile dojazd do drogi publicznej jest zagwarantowany to nie spełnia on kryterium „odpowiedniego dostępu”. Brak zagwarantowanego dojazdu do drogi publicznej może być poczytywane za wadę nieruchomości, co wpływa na jej niską wartość. Dlatego też wspieramy naszych Klientów w postępowaniach mających za przedmiot uzyskania dojazdu do jego nieruchomości. Jeżeli dana osoba przez ponad 30 lat korzysta z cudzej nieruchomości jak z drogi dojazdowej możliwe jest zastosowanie instytucji zasiedzenia służebności drogowej, o ile droga przejazdowa spełnia kryterium trwałego i widocznego urządzenia (droga wyznaczona w sposób widoczny w terenie). Jeżeli zaś nie można powołać się na fakt posiadania przez 30 lat nieruchomości dojazdowej, rozwiązaniem problemu jest postępowanie o ustanowienie drogi koniecznej.

Udział w tego rodzaju postępowaniu bierze udział właściciel nieruchomości niemającej odpowiedniego dojazdu oraz właściciele nieruchomości sąsiednich, przez które istnieje możliwość poprowadzenia dojazdu do drogi publicznej. Sąd nie jest związany wskazaniami wnioskodawcy, co do przebiegu drogi koniecznej i może ustanowić takowy dojazd niezależenie od stanowiska uczestników postępowania. Podstawą rozstrzygnięcia jest opinia geodety, który przygotowuje warianty przebiegu drogi koniecznej. Ustanowienie drogi koniecznej powinno nastąpić przy jak najmniejszym obciążeniu nieruchomości obciążanej.

Przedmiotem rozpoznanie Sądu w tego rodzaju sprawach jest również kwestia wynagrodzenia dla właściciela nieruchomości obciążonej za ustanowienie służebności. Do tego również niezbędna jest opinia biegłego sądowego rzeczoznawcy, o ile strony nie porozumieją się w tej kwestii. Prawomocne postanowienie ustanawiające służebność przechodu i przejazdu – drogę konieczną, stanowi podstawę do ujawnienia tej służebności w księdze wieczystej. Nasza Kancelaria zajmuje się również przygotowaniem pełnej dokumentacji do ustanowienia służebności przechodu i przejazdu przed notariuszem.

W naszej Kancelarii sprawy tego zakresu prowadzą adw. Karol Podgórny i adw. Krzysztof Rutkowski.

Karol Podgórny

+48 22 751 17 70

+48 508 186 585

podgorny@pr-adwokaci.pl

Jana III Sobieskiego 47 D
05-120 Legionowo

Krzysztof Rutkowski

+48 22 751 17 70

+48 793 743 857

rutkowski@pr-adwokaci.pl

Jana III Sobieskiego 47 D
05-120 Legionowo

Skontaktuj się z nami i dowiedz się jak możemy Ci pomóc

maksymalna wielkość pliku 30 Mb