Kiedy popełniasz przestępstwo fałszerstwa dokumentu?

Sprawcą jest ten kto w celu użycia za autentyczny, podrabia lub przerabia dokument lub takiego dokumentu jako autentycznego używa.

  • Podrobieniem dokumentu jest jego sporządzenie przez osobę nieuprawnioną przy zachowaniu pozorów, że dokument pochodzi od wskazanego w nim wystawcy dokumentu.
  • Przerobieniem dokumentu będzie wprowadzenie przez osobę nieupoważnioną zmian w oryginalnej treści albo nadanie dokumentowi zupełnie innej treści. Penalizowane są wszystkie formy ingerencji w dokument, które zmierzają do zmiany jego treści.

W obu formach fałszerstwa dokumentu bez znaczenia jest okoliczność czy sprawca dokonując ingerencji w dokument działa na korzyść bądź niekorzyść rzekomego wystawcy.

  • Użyciem dokumentu sfałszowanego jest posłużenie się nim wobec innej/innych osób. Osoba posługująca się takim dokumentem nie musi być osobą, którą dokonała fałszerstwa dokumentu, którym się posługuje.

W prawie polskim karalne jest również wypełnienie blankietu opatrzonego cudzym podpisem niezgodnie z wolą podpisanego i na jego szkodę.  Również użycie tak wypełnionego blankietu jest przestępstwem. Blankietem jest każdy dokument, niezależnie od formy graficznej, który zawiera podpis.

Wymiar kary.

Kodeks karny za czyn polegający na fałszerstwie dokumentu albo jego użyciu przewiduje karę od 3 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności. Tej samej karze podlega ten kto wypełnia blankiet opatrzony cudzym podpisem bądź go używa. W przypadku mniejszej wagi czyli dokonania przestępstwa na dokumencie, którego znaczenie dla obrotu prawnego jest mniejsze ustawodawca przewidział karę łagodniejszą tj. karę grzywny, ograniczenia wolności bądź pozbawienia wolności do lat 2.  Wymiar kary zależy od motywacji sprawcy, rodzaju sfałszowanego dokumentu oraz skutków jakie osiągnięto za jego pomocą.

W naszej Kancelarii sprawy tego zakresu prowadzą adw. Karol Podgórny i adw. Krzysztof Rutkowski.

Karol Podgórny

+48 22 751 17 70

+48 508 186 585

podgorny@pr-adwokaci.pl

Jana III Sobieskiego 47 D
05-120 Legionowo

Krzysztof Rutkowski

+48 22 751 17 70

+48 793 743 857

rutkowski@pr-adwokaci.pl

Jana III Sobieskiego 47 D
05-120 Legionowo

Skontaktuj się z nami i dowiedz się jak możemy Ci pomóc

maksymalna wielkość pliku 30 Mb