Kiedy popełniasz przestępstwo kierowania gróźb karalnych?

Nie każda groźba przekazana innej osobie jest groźbą karalną. Przestępstwem jest wyłącznie kierowanie gróźb, których treść lub znaczenie odnosi się do jakiegokolwiek przestępstwa. Nie jest karane grożenie popełnieniem wykroczenia bądź deliktu dyscyplinarnego. Pamiętaj, że forma w jakiej wyrażana jest groźba nie ma znaczenia. Może to być słowo, gest czy nawet rysunek. Groźba musi być skierowania do osoby lub osoby dla niej najbliższej i dodatkowo musi wzbudzić obawę, że będzie spełniona.

Rola obrońcy

Każdą groźbę niezależnie od formy ocenia się z uwzględnieniem kontekstu w jakim została wyrażona, gdyż jeden i ten sam zwrot użyty w różnych sytuacjach może stanowić groźbę a w innym już nie. Rolą obrońcy jest dokonanie analizy kontekstu wypowiedzi z uwzględnieniem interesu Klienta. Ocenia się dotychczasowe kontakty stron sporu, kontekst, znaczenie wypowiadanych słów. Istotne jest również zachowanie osoby zgłaszającej się jako pokrzywdzony. Najtrudniejszą kwestią jest ustalenie realności groźby. Ocenia się to z uwzględnieniem kryteriów obiektywnych jak i subiektywnych. Jako obrońca dążymy do wykazania, że groźba nie była poważna a dodatkowo została wyrażona w taki sposób, że każda inna osoba nie odczułaby obawy jej spełnienia. Wystąpienie u pokrzywdzonego obawy spełnienia groźby jest skutkiem tego przestępstwa, który powinien być skrupulatnie ustalany przez sąd. Z naszej praktyki wynika niepokojące zjawisko, że sądom wystarcza oświadczenie pokrzywdzonego, że bał się jej spełnienia. Naszym zdaniem takie stanińsko jest błędne i sądy powinny dążyć do ustalenia czy zachowania pokrzywdzonego potwierdzają jego obawę o realność spełnienia groźby.

Wymiar kary.

Ustawodawca za przestępstwo kierowania gróźb karalnych przewidział karę grzywny, ograniczenia wolności, bądź pozbawienia wolności do lat 2. Wysokość kary zależy od rodzaju groźby, jej intensywności, powtarzalności, stanu obawy u pokrzywdzonego oraz realności jej spełnienia.

W naszej Kancelarii sprawy tego zakresu prowadzą adw. Karol Podgórny i adw. Krzysztof Rutkowski.

Karol Podgórny

+48 22 751 17 70

+48 508 186 585

podgorny@pr-adwokaci.pl

Jana III Sobieskiego 47 D
05-120 Legionowo

Krzysztof Rutkowski

+48 22 751 17 70

+48 793 743 857

rutkowski@pr-adwokaci.pl

Jana III Sobieskiego 47 D
05-120 Legionowo

Skontaktuj się z nami i dowiedz się jak możemy Ci pomóc

maksymalna wielkość pliku 30 Mb