Kontakty z dzieckiem to nie tylko prawo ale obowiązek zarówno rodziców jak i dzieci. W pojęciu kontaktów z dzieckiem mieści się nie tylko osobista styczność (także poza miejscem zamieszkania dziecka) ale także kontakt telefoniczny czy mailowy, co uzupełnia kontakty bezpośrednie. Rodzice są obowiązani niezależnie od wzajemnych relacji, współdziałać, aby dzieci pozostawały w stałych stosunkach z rodzicami i przez to żyły w atmosferze, która sprzyja pogłębianiu uczuć i przywiązaniu dzieci do każdego z rodziców.

Sąd orzeka o kontaktach z rodzicem, z którym dziecko nie zamieszkuje wspólnie. Wniosek o ustalenie bądź zmianę uprzednio ustalonych kontaktów składa się do sądu rejonowego właściwego dla miejsca zamieszkania dziecka. Wniosek taki podlega opłacie w wysokości 40 zł. W przypadku, kiedy uprzednio sąd orzekał o kontaktach rodzica z dzieckiem w wyroku rozwodowym, na następnie dobro dziecka uzasadnia zmianę zakresu orzeczonych kontaktów, należy złożyć wniosek o zmianę wyroku rozwodowego w tym zakresie, który podlega opłacie w wysokości 100 zł.

W naszej Kancelarii sprawy tego zakresu prowadzą adw. Karol Podgórny i adw. Krzysztof Rutkowski.

Karol Podgórny

+48 22 751 17 70

+48 508 186 585

podgorny@pr-adwokaci.pl

Jana III Sobieskiego 47 D
05-120 Legionowo

Krzysztof Rutkowski

+48 22 751 17 70

+48 793 743 857

rutkowski@pr-adwokaci.pl

Jana III Sobieskiego 47 D
05-120 Legionowo

Skontaktuj się z nami i dowiedz się jak możemy Ci pomóc

maksymalna wielkość pliku 30 Mb