Kiedy odpowiadasz za dokonanie kradzieży bądź udział w rozboju?

Za kradzież odpowiada ten kto działając z zamiarem zaboru rzeczy ruchomej wyjmuje ją spod władztwa innej osoby i traktuje jako składnik swojego majątku. Innymi słowy kradzieżą jest postępowanie z taką rzeczą jak właściciel. Celem działania sprawcy musi być zabór rzeczy. Jeżeli zamiarem sprawcy nie jest zabór rzeczy a tylko skorzystanie z niej przez krótki czas to nie dochodzi do popełnienia przestępstwa kradzieży. Kluczowe jest ustalenie zamiaru sprawcy w chwili dokonywania zaboru rzeczy, co czyni się analizując postępowanie sprawcy z rzeczą po dokonaniu jej zaboru. O tym czy czyn polegający za zaborze mienia ruchomego będzie kradzieżą decyduje również wartość skradzionej rzeczy. Obecnie aby czyn był kradzieżą, wartość rzeczy ruchomej musi przekraczaj ¼ minimalnego wynagrodzenia. Jeżeli wartość rzeczy nie przekracza tak obliczonej kwoty to czyn stanowi wykroczenie.

W prawie polskim wyróżniamy jeszcze kradzież z włamaniem, która polega na dokonaniu zaboru mienia ruchomego w połączeniu z przełamaniem zabezpieczeń. W tym jednak wypadku nie ma znaczenie wartość skradzionego mienia i ponosi się odpowiedzialność za przestępstwo nawet w przypadku zaboru mienia o niewielkiej wartości. Istotne jest ustalenie, że sprawca najpierw pokonał zabezpieczenia a następnie dokonał kradzieży jakiejkolwiek rzeczy ruchomej.

Z kolei przez rozbój ustawodawca uznaje kradzież z użyciem przemocy bądź z groźbą jej użycia. Przez użycie przemocy rozumie się takie działanie sprawcy, które przełamuje lub uniemożliwia opór. Użycie przemocy musi być nakierunkowane na osobę a nie na rzecz. Zakres użytej przemocy jest bez znaczenia. Nawet z pozoru niewielkie działanie zmierzające do zdławienia oporu pokrzywdzonego traktowane jest jako użycie przemocy. W przypadku popełnienia przestępstwa rozboju również bez znaczenia pozostaje wartość mienia skradzionego przy okazji. Najpoważniejszą odmianą kradzieży jest rozbój z użyciem niebezpiecznego narzędzia takiego jak broń palna, nóż bądź inne podobnie niebezpieczne przedmioty (kij bejsbolowy, szkło, cegła, nunczako, ostry kastet, młotki, siekiery a nawet duży kamień). O tym czy dany przedmiot zostanie uznany za inne podobnie niebezpiecznie narzędzie decydują jego właściwości fizyczne i możliwe obrażenia jakie jego użycie może wywołać.

Nasz wpływ na sprawę.

W postępowaniu dotyczącym kradzieży naszą rolą jest zagwarantowanie oskarżonemu aby nie odpowiadał za kradzież w sytuacji gdy brak było zamiaru przywłaszczenia mienia. W takiej sytuacji kwalifikacja powinna być łagodniejsza i dotyczyć wyłącznie przestępstwa przywłaszczenia mienia. Istotna jest również wartość skradzionego mienia, która bywa w tych sprawach zawyżona, co może mieć wpływ na prawidłową kwalifikację prawną czynu i decydować o odpowiedzialności albo za przestępstwo albo za wykroczenie.

Postępowania karne z kwalifikacją rozboju wymagają prawidłowego ustalenia czy zarzucany oskarżonemu czyn wypełnia znamiona wskazane w Kodeksie karnym. Interpretacja zdarzenia w świetle kodeksowych znamion przysparza wielu trudności i daje szerokie pole do działania obrońcy.

Wymiar kary.

Kary za kradzież wynoszą od 3 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności. W przypadku kradzieży z włamaniem wynoszą od 1 roku do 10 lat pozbawienia wolności. Zaś w przypadku rozboju od lat 2 do nawet 15 w sytuacji popełnienia rozboju z użycia niebezpiecznego narzędzia. W tym ostatnim przypadku dolna granica kary wynosi 3 lata i czyn taki stanowi zbrodnię. Wymierzając karę sąd bierze pod uwagę co zostało skradzione, jaki był sposób dokonania kradzieży oraz czy do jej popełnienia użyto przemocy. Jeżeli doszło do użycia przemocy i mamy do czynienia z rozbojem jej skutki mają istotny wpływ na wymiar kary.

W naszej Kancelarii sprawy tego zakresu prowadzą adw. Karol Podgórny i adw. Krzysztof Rutkowski.

Karol Podgórny

+48 22 751 17 70

+48 508 186 585

podgorny@pr-adwokaci.pl

Jana III Sobieskiego 47 D
05-120 Legionowo

Krzysztof Rutkowski

+48 22 751 17 70

+48 793 743 857

rutkowski@pr-adwokaci.pl

Jana III Sobieskiego 47 D
05-120 Legionowo

Skontaktuj się z nami i dowiedz się jak możemy Ci pomóc

maksymalna wielkość pliku 30 Mb