Potrzeba ustanowienia kuratora pojawia się wówczas, gdy istnieją wątpliwości sądu co do zgodności interesów rodziców i dzieci, a tym samym zagrożenia dobra dziecka. Potrzeba ustanowienia kuratora powstanie np. w sprawie o zaprzeczenie ojcostwa, jeżeli pozwanym jest małoletnie dziecko czy też o rozwiązanie przysposobienia. Sprzeczność interesów może być widoczna dopiero po wszczęciu postępowania. W takim przypadku sąd powinien zwrócić się do sądu opiekuńczego o ustanowienie kuratora dla reprezentowania małoletniego.

Kurator ma za zadanie reprezentowanie dziecka przed sądem, czyli dokonywanie czynności procesowych w imieniu i ze skutkiem dla reprezentowanego. W każdym wypadku kurator powinien kierować się dobrem dziecka. Zadaniem kuratora jest także pomoc dla sądu w zebraniu i ocenie materiału dowodowego z punktu widzenia dobra osoby zastąpionej przez kuratora. Kurator wyznaczony przez sąd orzekający lub sąd opiekuńczy dla danej sprawy korzysta z ustawowego zwolnienia od kosztów sądowych i nie ma obowiązku uiszczenia żadnych opłat.

W naszej Kancelarii sprawy tego zakresu prowadzą adw. Karol Podgórny i adw. Krzysztof Rutkowski.

Karol Podgórny

+48 22 751 17 70

+48 508 186 585

podgorny@pr-adwokaci.pl

Jana III Sobieskiego 47 D
05-120 Legionowo

Krzysztof Rutkowski

+48 22 751 17 70

+48 793 743 857

rutkowski@pr-adwokaci.pl

Jana III Sobieskiego 47 D
05-120 Legionowo

Skontaktuj się z nami i dowiedz się jak możemy Ci pomóc

maksymalna wielkość pliku 30 Mb