Kiedy odpowiadasz za czyny popełnione wobec funkcjonariusza publicznego?

  • Naruszenie nietykalności funkcjonariusza oznacza takie działanie, które oddziałuje na jego cielesność np.: uderzenie, popchnięcie, kopnięcie, targanie za włosy, szarpanie itp. Naruszenie nietykalności nie musi wywołać żadnego skutku w postaci obrażeń ciała czy innych dolegliwości. Istotne jest to, że naruszenie musi mieć miejsce podczas lub w związku z czynnościami służbowymi. Nie popełnia się przestępstwa naruszenia nietykalności funkcjonariusza jeżeli do naruszenia nietykalności doszło poza jego godzinami pracy i bez żadnego z nią związku.
  • Znieważenie funkcjonariusza odnosi się do jego psychiki. Przez znieważenie rozumie się wypowiadanie słów, pokazywanie gestów, które wyrażają pogardę dla innej osoby i mają ją poniżyć, naruszyć jej cześć i godność.

Jeżeli naruszenie nietykalności bądź znieważenie funkcjonariusza spowodowane było niewłaściwym jego zachowaniem sąd może zastosować nadzwyczajne złagodzenie kary, a nawet odstąpić od jej wymierzenia. W takim wypadku bada się stopień niewłaściwego zachowania funkcjonariusza oraz to czy Twoja reakcja była właściwa i adekwatna.

Pamiętaj, że w sytuacji gdy funkcjonariusz publiczny zachowuje się prowokująco zawsze lepiej jest nagrać interwencję telefonem komórkowym, niż później toczyć spór o to kto sprowokował zdarzenie.  Masz prawo nagrać każdą interwencję funkcjonariusza kierowaną do Ciebie bądź innej osoby. Pamiętaj jednak, że nie masz prawa nagrywać funkcjonariusza publicznego poza jego godzinami pracy!

  • Czynna napaść na funkcjonariusza jest działaniem podjętym przez sprawcę wspólnie i w porozumieniu z inną osobą. Jedna osoba z nikim niewspółdziałająca nie może popełnić tego przestępstwa. Istotne jest również to, że aby mówić o czynnej napaści musi ona zostać z użyciem broni palnej, noża bądź innych równie niebezpiecznych przedmiotów.

Jak możemy pomóc?

W przypadku większości spraw związanych z czynami popełnionymi wobec funkcjonariusza publicznego dążymy do pojednania stron i naprawienia wyrządzonych szkód i krzywd.
Jeżeli zdarzenia nie doprowadziło do powstania poważnych szkód, a strony skłonne są do współdziałania występujemy w charakterze pośrednika pomiędzy oskarżonym a pokrzywdzonym funkcjonariuszem. Dążymy do ustalenia warunków na jakich pokrzywdzony funkcjonariusz zgodziłby się na warunkowe umorzenie postępowania oraz reprezentujemy Klienta na posiedzeniach w przedmiocie warunkowego umorzenia postępowania.

Wymiar kary

W przypadku zniesławienia funkcjonariusza najczęściej orzekaną karą jest grzywna bądź kara pozbawienia wolności w wymiarze do 1 roku. Naruszając nietykalność funkcjonariusza musisz liczyć się z karą grzywny bądź karą pozbawienia wolności do 3 lat.  Najsurowiej karana jest czynna napaść na funkcjonariusza, gdzie kara może sięgnąć nawet 12 lat pozbawienia wolności w sytuacji spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu funkcjonariusza.       

W naszej Kancelarii sprawy tego zakresu prowadzą adw. Karol Podgórny i adw. Krzysztof Rutkowski.

Karol Podgórny

+48 22 751 17 70

+48 508 186 585

podgorny@pr-adwokaci.pl

Jana III Sobieskiego 47 D
05-120 Legionowo

Krzysztof Rutkowski

+48 22 751 17 70

+48 793 743 857

rutkowski@pr-adwokaci.pl

Jana III Sobieskiego 47 D
05-120 Legionowo

Skontaktuj się z nami i dowiedz się jak możemy Ci pomóc

maksymalna wielkość pliku 30 Mb