Każdy właściciel jak i posiadacz ruchomości lub nieruchomości ma zagwarantowaną ochronę prawną przed naruszaniem ich prawa przez osoby trzecie jak i współwłaścicieli lub współposiadaczy. Właścicielowi przysługuje zespół uprawnień windykacyjnych zmierzających do odzyskania władztwa nad rzeczą jak i uprawnień negatoryjnych zmierzających do ochrony prawa przed naruszeniem. Jeżeli z własnością połączone jest również posiadanie właściciela, to niezależnie od uprawnień właścicielskich dodatkowo przysługują mu roszczenia posesoryjne o ochronę naruszonego lub utraconego posiadania.  

Na co dzień stykami się ze sprawami które tyczą się sporów sąsiedzkich, bezprawnego wtargnięcia na nieruchomość, zastawienia wjazdu lub przejścia. We wszystkich tych sprawach korzystamy z uprawnień naszych Klientów opierających się roszczeniach windykacyjnych, negatoryjnych i posesoryjnych. Prowadzimy sprawy o eksmisję z lokalu mieszkalnego i współpracujemy z najlepszymi Komornikami, którzy skutecznie realizują wyroki eksmisyjne i windykacyjne sądów. Reprezentujemy również naszych klientów w sporach pomiędzy współwłaścicielami np. kiedy jeden ze współwłaścicieli nie może korzystać z nieruchomości lub jej części. Bywa również że podejmujemy się spraw w imieniu posiadaczy, którzy zostali pozbawieni władztwa nad rzeczą na skutek bezprawnych działań właściciela. Odzyskujemy przedmioty stanowiące własność naszych Klientów a będące w posiadaniu lub dyspozycji osób nieuprawnionych. W sytuacji gdy działalność sąsiada na nieruchomości sąsiedniej jest uciążliwa, jesteśmy w stanie zapewnić skuteczną ochronę przy wykorzystaniu roszczenia o zaprzestanie niedozwolonych immisji. Mamy również doświadczenie w sprawach rozgraniczeniowych, podziałowych i ochrony właścicieli nieruchomości przed osobami, które usiłują zasiedzieć nieruchomość. Wraz z roszczeniami o ochronę dochodzimy również roszczeń finansowych związanych z bezumownym korzystaniu z nieruchomości, rozliczenie nakładów i wydatków czy szkód na mieniu.

W naszej Kancelarii sprawy tego zakresu prowadzą adw. Karol Podgórny i adw. Krzysztof Rutkowski.

Karol Podgórny

+48 22 751 17 70

+48 508 186 585

podgorny@pr-adwokaci.pl

Jana III Sobieskiego 47 D
05-120 Legionowo

Krzysztof Rutkowski

+48 22 751 17 70

+48 793 743 857

rutkowski@pr-adwokaci.pl

Jana III Sobieskiego 47 D
05-120 Legionowo

Skontaktuj się z nami i dowiedz się jak możemy Ci pomóc

maksymalna wielkość pliku 30 Mb