Często warunki życiowe, mieszkaniowe, zdrowotne czy opiekuńcze względem dziecka, pozostawiają wiele do życzenia. Kiedy dziecko jest zaniedbane, niedożywione czy nie realizuje prawidłowo obowiązku szkolnego, powstaje potrzeba ingerencji sądu w kwestie władzy rodzicielskiej. Zagrożenie dobra dziecka może skutkować ograniczeniem przez Sąd władzy rodzicielskiej i równocześnie zobowiązać rodziców oraz małoletniego do określonego postępowania, np. pracy z asystentem rodziny czy skierowania do placówki zajmującej się terapią rodzinną. Nadto, sąd może także poddać wykonywanie władzy rodzicielskiej nadzorowi kuratora sądowego lub zarządzić umieszczenie małoletniego w rodzinie zastępczej.  

Natomiast, jeżeli władza rodzicielska nie może być wykonywana z powodu trwałej przeszkody albo jeżeli rodzice nadużywają władzy rodzicielskiej lub w sposób rażący zaniedbują swe obowiązki względem dziecka, sąd opiekuńczy pozbawi rodziców władzy rodzicielskiej. Do trwałych przeszkód zalicza się przewlekłą chorobę, skazanie na karę długoletniego pozbawienia wolności, chorobę psychiczną. Pozbawienie władzy rodzicielskiej może być orzeczone także w stosunku do jednego z rodziców. W razie ustania przyczyny, która była podstawą pozbawienia władzy rodzicielskiej, sąd opiekuńczy może władzę rodzicielską przywrócić.

W naszej Kancelarii sprawy tego zakresu prowadzą adw. Karol Podgórny i adw. Krzysztof Rutkowski.

Karol Podgórny

+48 22 751 17 70

+48 508 186 585

podgorny@pr-adwokaci.pl

Jana III Sobieskiego 47 D
05-120 Legionowo

Krzysztof Rutkowski

+48 22 751 17 70

+48 793 743 857

rutkowski@pr-adwokaci.pl

Jana III Sobieskiego 47 D
05-120 Legionowo

Skontaktuj się z nami i dowiedz się jak możemy Ci pomóc

maksymalna wielkość pliku 30 Mb