Kiedy ponosisz odpowiedzialność prowadząc pojazd po alkoholu bądź pod wpływem środków odurzających?

  • Alkohol.

Jeżeli zostałeś zatrzymany do kontroli trzeźwości i okazało się, że prowadzisz pojazd mechaniczny w stanie nietrzeźwości kluczowe znaczenie dla dalszego biegu sprawy będzie miał wynik badania alkomatem, bądź wynik badania krwi. Jeżeli zawartość alkoholu w 1 dm3 wydychanego powietrza przekracza 0,25 mg, bądź przekracza 0,5 promila w przypadku badania krwi według polskiego prawa taki czyn stanowi przestępstwo. W przypadku granicznym czyli w sytuacji gdy wynik badania niewiele przekracza dozwoloną normę zawsze żądaj powtórzenia badania, gdyż każde urządzenie pomiarowe ma pewną granicę błędu. Gdy ponowne badanie okaże się „korzystniejsze” to zgodnie z orzecznictwem Sądu Najwyższego wszystkie ewentualne rozbieżności w pomiarach należy oceniać na Twoją korzyść i przyjąć jako prawdziwy niższy wynik pomiaru. Jeżeli wynik będzie większy niż 0,2 promil a mniejszy niż 0,5 promila, bądź większy niż 0,1 mg i mniejszy niż 0,25 mg czyn taki stanowi wykroczenie i jest łagodniej karany.

  • Środki odurzające.

W przypadku środków odurzających kwestia ustalenia odpowiedzialności jest dużo bardziej skomplikowana. W polskim prawie nie ma żadnych norm prawnych, które określałyby od jakiej granicy stężenia danego środka odurzającego czyn stanowi przestępstwo, a kiedy można mówić wyłącznie o wykroczeniu. W orzecznictwie sądowym nie ma utrwalonej linii orzeczniczej i często w podobnych sprawach zapadają rozbieżne wyroki. Priorytetowe znaczenie dla stwierdzenia odpowiedzialności jest ustalenie, w pierwszej kolejności, stężenia środka odurzającego we krwi, zaś na dalszym etapie ustalenie wpływu zażytego środka na zdolności psychomotoryczne kierowcy. Stopień wpływu ocenia się w ten sposób, że porównuje się go do tego czy zdolności psychomotoryczne kierowcy zostały zaburzone tak jak w przypadku stanu nietrzeźwości (pow. 0,5 promila) czy może tylko tak jak w przypadku bycia pod wpływem (pow. 0,2 promila ale mniej niż 0,5 promila). Kara zależy od ustaleń w tym zakresie. Osoby, które zazwyczaj bronią się same nie wiedzą jak udowodnić brak wpływu zażytego środka na zdolności psychomotoryczne. Wymaga to ustalenia przebiegu zdarzeń oraz zachowań oskarżonego przed zatrzymaniem do badania, w trakcie jak i po nim. W tego typu sprawach wykorzystujemy na korzyść Klienta popełniane przez Policję błędy w zakresie zbierania materiału dowodowego na wczesnym etapie zdarzenia.  

Badania retrospektywne alkoholu.

W sytuacji gdy od popełnienia czynu minęło sporo czasu, jedyną możliwością ustalenia stężenia alkoholu w chwili czynu są badania retrospektywne. Ich istotą jest wyliczenie stężenia alkoholu w organizmie osoby w ustalonym czasie zdarzenia na podstawie wielkości tego stężenia stwierdzonej we krwi pobranej kilkakrotnie w pewnym przedziale czasu po zdarzeniu. Pamiętaj, że aby takie badanie było wiarygodne konieczna jest wiedza o czasie i ilości spożytego alkoholu, a także wiedza kiedy dokładnie był popełniony czyn zabroniony. Istotna jest również masa ciała osoby opiniowanej. Wynik badania zazwyczaj przedstawia dwa możliwe warianty. Pierwszy przyjmuje maksymalny współczynnik rozmieszczenia alkoholu w organizmie i największą szybkość jego eliminacji z organizmu, zaś drugi zakłada najmniejszy współczynnik rozmieszczenia i najmniejszą szybkość wydalania z organizmu. Jeżeli najbardziej korzystny wynik badania przekracza dozwoloną normę, a nie zaistniały inne szczególne okoliczności zdarzenia, przyjmuje się, że osoba badana prowadziła pojazd w sanie nietrzeźwości.
W przypadku badań retrospektywnych, kluczowe dla możliwości ich przeprowadzenia są zeznania świadków oraz osoby podejrzanej. Jeżeli nie wiesz czy i co zeznawać pamiętaj, że możesz skorzystać z pomocy adwokata, który dobierze właściwą strategię dla Twojego przypadku.

Karalność.

Wysokość ewentualnej kar zależy przede wszystkim od ustalonego stężenia alkoholu/środka odurzającego, skutków zdarzenia, uprzedniej karalności za podobne czyny. Nie bez znaczenia są powody, dla których prowadziło się pojazd oraz sytuacja osobista oskarżonego.
Za czyn stanowiący przestępstwo polskie prawo przewiduje karę grzywny, ograniczenia wolności bądź pozbawienia wolności do lat 2.

W przypadku skazania za prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości Sąd orzeka zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów albo pojazdów określonego rodzaju na czas nie krótszy niż 3 lata. Dodatkowo sąd obligatoryjnie orzeka obowiązek zapłaty świadczenia pieniężnego w kwocie co najmniej 5 000 zł, zaś w przypadku ponownego skazania za ten sam czyn świadczenie pieniężne wynosi co najmniej 10 000 zł.

W naszej Kancelarii sprawy tego zakresu prowadzą adw. Karol Podgórny i adw. Krzysztof Rutkowski.

Karol Podgórny

+48 22 751 17 70

+48 508 186 585

podgorny@pr-adwokaci.pl

Jana III Sobieskiego 47 D
05-120 Legionowo

Krzysztof Rutkowski

+48 22 751 17 70

+48 793 743 857

rutkowski@pr-adwokaci.pl

Jana III Sobieskiego 47 D
05-120 Legionowo

Skontaktuj się z nami i dowiedz się jak możemy Ci pomóc

maksymalna wielkość pliku 30 Mb