Nasz Kancelaria niejednokrotnie reprezentowała Klientów w sprawach przeciwko deweloperowi lub  sprzedawcy nieruchomości obarczonej wadami prawnymi i fizycznymi. Dokonując zakupu nieruchomości nie zawsze nabywca jest w stanie ustalić w sposób bezsprzeczny stan prawny i fizyczny zakupywanego budynku lub też ulega namową i zapewnieniom sprzedającego mimo iż te nie mają pokrycia w stanie faktycznym. Mam y doświadczenie reprezentując zarówno nabywców nieruchomości jak deweloperów. Płaszczyzna ta znana nam jest z obu stron procesowych. Dla tego rodzaju spraw zasadne jest poprzedzenie działań zmierzających do polubownego zakończenia sporu, albowiem tego rodzaju sprawy sądowe są czasochłonne oraz generują duże koszty. Z tych względów zasadne jest zorganizowanie spotkanie skonfliktowanych stron celem ustalenia punktów spornych oraz podjęcia prób ugodowego zakończenia relacji. Z całą pewnością należy wskazać iż niecelowe jest zlecanie wykonanie prywatnych opinii biegłych mających na celu wykazanie istnienie wad fizycznych w budynku, albowiem opinia ca jest nieprzydatna w procesie Sądowym i może być wyłącznie wykorzystana pomocniczo i to za zgodą Sądu. Najlepszym rozwiązaniem jest zabezpieczenie dowodów do których zalicza się dokumentacja fotograficzna, relacje świadków, dokumentacja projektowa, dziennik budowy. Jeżeli roszczenie tyczy się prac zakrywanych, których nie będzie możliwości w sposób należyty zabezpieczyć na potrzeby postępowania, istnieje możliwość sądowego zabezpieczenia dowodu przed merytorycznym wdaniem się w spór.

Podstawą zakończenia sukcesem tego rodzaju spraw jest powołanie stosownych i adekwatnych wniosków dowodowych. Gdy opinia nie jest zgodna z interesem naszych Mocodawców, sięgamy po specjalistyczną literaturę oraz wiedzę specjalistów, celem wykazania iż opinia nie jest merytorycznie poprawna.

W relacjach z niesolidnymi sprzedawcami nieruchomości, zdarza się iż podstawowym kryterium działania jest czas, wobec możliwej niewypłacalności sprzedawcy. W sytuacji kiedy uzyskamy informacje dot. ryzyka niewypłacalności, podejmujemy działania zmierzające do jak najszybszego złożenia pozwu do Sądu oraz zabezpieczenia roszczenia naszych Mocodawców w ten sposób ażeby po uzyskaniu wyroku zasądzającego, istniało mienie dłużnika z którego będzie można się zaspokoić.

W naszej Kancelarii sprawy tego zakresu prowadzą adw. Karol Podgórny i adw. Krzysztof Rutkowski.

Karol Podgórny

+48 22 751 17 70

+48 508 186 585

podgorny@pr-adwokaci.pl

Jana III Sobieskiego 47 D
05-120 Legionowo

Krzysztof Rutkowski

+48 22 751 17 70

+48 793 743 857

rutkowski@pr-adwokaci.pl

Jana III Sobieskiego 47 D
05-120 Legionowo

Skontaktuj się z nami i dowiedz się jak możemy Ci pomóc

maksymalna wielkość pliku 30 Mb