Postępowanie w sprawie rozwiązania małżeństwa przez rozwód inicjowane jest poprzez złożenie pozwu do sądu okręgowego właściwego dla ostatniego wspólnego miejsca zamieszkania małżonków – o ile co najmniej jedno z małżonków w tym okręgu sądowym zamieszkuje lub ma miejsce stałego pobytu. Pozew podlega opłacie w wysokości 600 zł.

Podstawą powództwa o rozwód jest zupełny i trwały rozkład pożycia małżeńskiego. Zupełny rozkład pożycia oznacza zerwanie wszelkich więzi duchowych, fizycznych i materialnych, łączących małżonków. Natomiast o trwałości rozkładu pożycia małżeńskiego można mówić wówczas, kiedy pomiędzy małżonkami nie jest możliwy powrót do wspólnoty małżeńskiej we wszystkich ww. płaszczyznach.

Pozew o rozwód może obejmować żądanie rozwiązania małżeństwa bez orzekania o winie stron, orzeczenie rozwodu z winy obu albo jednej ze stron. Dowodzenie winy w postępowaniu rozwodowym często wymaga wszechstronnego i wyczerpującego postępowania dowodowego. Źródła dowodowe wykorzystywane w postępowaniu rozwodowym to przede wszystkim dowód z przesłuchania stron, zeznań świadków, dowody z dokumentów, np. akty stanu cywilnego, ale także korespondencji mailowej czy treści udostępnianej przez małżonków na portalach społecznościowych. Szczególnym środkiem dowodowym jest dowód z opinii Opiniodawczego Zespołu Specjalistów Sądowych niezwykle istotny w kwestii władzy rodzicielskiej czy kontaktów małżonków ze wspólnymi małoletnimi dziećmi.

W wyroku rozwodowym sąd rozstrzyga też kwestie władzy rodzicielskiej nad wspólnymi małoletnimi dziećmi stron, kontaktów z dziećmi, alimentów – w tym zakresie sąd uwzględnia porozumienie małżonków jeśli jest zgodne z dobrem dziecka. Jeżeli małżonkowie zamieszkują wspólnie, sąd orzeka również o sposobie korzystania z tego mieszkania przez czas wspólnego zamieszkiwania a w wyjątkowych wypadkach może orzec o eksmisji jednego z małżonków. Nadto, w wyroku orzekającym rozwód sąd może dokonać podziału majątku wspólnego, o ile nie spowoduje to nadmiernej zwłoki w postępowaniu.

Jeżeli chciałbyś skorzystać z naszej pomocy przy pisaniu pozwu o rozwód, przygotuj krótką historię małżeństwa oraz opisz przyczyny jego rozpadu a pomożemy Ci napisać pozew wraz z właściwymi wnioskami zarówno co do samego rozwodu jak i w kwestiach alimentów czy kontaktów z dziećmi. Znajomość specyfiki postępowania rozwodowego zdobyliśmy również dzięki wieloletniej praktyce i występowaniu w charakterze pełnomocnika jednej ze stron. Często sama znajomość przepisów nie wystarczy a istotnym jest poznanie praktycznych aspektów i możliwych czynności procesowych. Jeżeli postępowanie rozwodowe jest szczególnie skomplikowane, np. kiedy pomiędzy małżonkami jest zaawansowany konflikt a w postępowaniu rozwodowym trzeba rozstrzygnąć również kwestie dotyczące małoletnich dzieci stron, warto zastanowić się nad skorzystaniem z usług profesjonalnego pełnomocnika, który fachowo poprowadzi przez proces i wskaże możliwe działania prawne.

W naszej Kancelarii sprawy tego zakresu prowadzą adw. Karol Podgórny i adw. Krzysztof Rutkowski.

Karol Podgórny

+48 22 751 17 70

+48 508 186 585

podgorny@pr-adwokaci.pl

Jana III Sobieskiego 47 D
05-120 Legionowo

Krzysztof Rutkowski

+48 22 751 17 70

+48 793 743 857

rutkowski@pr-adwokaci.pl

Jana III Sobieskiego 47 D
05-120 Legionowo

Skontaktuj się z nami i dowiedz się jak możemy Ci pomóc

maksymalna wielkość pliku 30 Mb