Nasza kancelaria oferuje szeroki pakiet usług dedykowanych dla Wspólnot Mieszkaniowych. W chwili obecnej reprezentujemy kilkadziesiąt Wspólnot w sprawach bieżącej obsługi, sprawach sądowych oraz w sprawach egzekucyjnych. Oferowane przez nas usługi mają charakter kompleksowych tzn. dotyczą wszelkich spraw, z którymi stykają się zarówno członkowie zarządu wspólnoty, jej administratorzy i zarządcy jak i poszczególni jej członkowie. Zajmujemy się organizowaniem pracy zarządu wspólnoty, przygotowywaniem projektów uchwał, obsługą zebrań oraz ich prowadzeniem, przygotowywaniem kart do głosowania oraz przeprowadzeniem głosowania w ten sposób żeby nie było ono przedmiotem skutecznego zaskarżenia. Niezależnie od powyższego, reprezentowaliśmy Wspólnotę jak i członków Wspólnoty w procesach o uchylenie uchwał Wspólnoty lub stwierdzenie ich nieważności.

Mamy doświadczenie w sprawach o ustanowienie zarządcy sądowego na rzecz wspólnoty oraz rozliczenia kosztów jego działań. Podejmowaliśmy się również trudnych zadań skutecznego przejęcia Wspólnoty od zarządu, który utracił demokratyczne poparcie na wspólnocie a utrzymywał się wyłącznie przy zarządzaniu poprzez odmowę zwoływania zebrania wyborczego oraz odmawiając wydania dokumentacji Wspólnoty. Nasza Kancelaria reprezentowała zbiorcze interesy członków Wspólnoty w sprawach o wady budynku przeciwko Deweloperom. Wprowadzaliśmy również procedurę nowoczesnych głosowań i doręczeń korespondencji na Wspólnocie przy wykorzystywaniu poczty elektronicznej oraz wrzucania korespondencji do oddawczej skrzynki pocztowej. Jednym z głównych aspektów oferowanych przez nas Usług jest bieżąca obsługa wierzytelności przysługujących Wspólnocie w stosunku do członków nieterminowo regulujących zaliczki na koszty eksploatacji nieruchomości wspólnej oraz w stosunku do niesolidnych najemców. Wyegzekwowaliśmy dla reprezentowanych przez nas Wspólnot setki tysięcy złotych. Podejmujemy się kompleksowej obsługi wierzytelności poczynając od etapu polubownego, sądowego na egzekucyjnym postępowaniu kończąc. Korzystamy włącznie ze sprawdzonych komorników sądowych, którzy stosują natychmiastowe zajęcie mienia dłużnika i współpracują z Nami celem ustalenia majątku dłużnika jak i dalszych efektywnych kroków zmierzających do uzyskania zaspokojenia roszczenia. Prowadzimy postępowania o wpis wierzytelności w formie hipoteki w księdze wieczystej oraz egzekucję z nieruchomości oraz udziału w nieruchomości.

Dla Wspólnot wprowadziliśmy atrakcyjne formy wynagrodzenie za prowadzeni spraw windykacyjnych uzależnione od efektywnej egzekucji świadczenia. W pakiecie usług oferujmy abonamenty miesięczne, wynagrodzenie ryczałtowe, godzinowe oraz uzależnione od wygranej sprawy. Dla dużych Wspólnot oferujmy pieczęć prewencyjną z informacją, iż daną wierzytelność zabezpieczają prawnicy z naszej Kancelarii. Mając na uwadze fakt, iż zebrania wspólnot odbywają się w późnych porach, specjalnie dla Wspólnot prezentujemy postawę pełnej dyspozycyjności również w godzinach nocnych i wieczornych. Nasze doświadczenie oraz efektywność poparta jest znaczną ilością referencji uzyskanych od zarządów Wspólnot oraz profesjonalnych administratorów i zarządców nieruchomości. Skuteczność naszych działań umożliwił Naszej Kancelarii stałą obsługę prawną Osiedli składających się z wielu Wspólnot Mieszkaniowych.

W tego rodzaju usłudze reprezentowaliśmy Osiedla oraz Wspólnoty przed organami samorządu terytorialnego, w sprawach z operatorami przyłączy, w sprawach dróg dojazdowych, służebności i masowej windykacji należności od współwłaścicieli nieruchomości wspólnej, w której nie ma zawiązanej Wspólnoty.

W naszej Kancelarii sprawy tego zakresu prowadzą adw. Karol Podgórny i adw. Krzysztof Rutkowski.

Karol Podgórny

+48 22 751 17 70

+48 508 186 585

podgorny@pr-adwokaci.pl

Jana III Sobieskiego 47 D
05-120 Legionowo

Krzysztof Rutkowski

+48 22 751 17 70

+48 793 743 857

rutkowski@pr-adwokaci.pl

Jana III Sobieskiego 47 D
05-120 Legionowo

Skontaktuj się z nami i dowiedz się jak możemy Ci pomóc

maksymalna wielkość pliku 30 Mb