Kiedy ponosisz odpowiedzialność za wypadek?

Za spowodowanie wypadku w komunikacji odpowiada ten kto naruszył zasady bezpieczeństwa w ruchu a osoba pokrzywdzona odniosła obrażenia ciała. Dla ustalenia odpowiedzialności za wypadek kluczowe są dwa zagadnienia. Przede wszystkim osobie oskarżonej należy udowodnić, iż rzeczywiście naruszyła jedną bądź kilka zasad bezpieczeństwa w ruchu określonych w Ustawie prawo o ruchu drogowym. Drugą istotną okolicznością jest rozstrzygnięcie czy czy pomiędzy naruszeniem zasady bezpieczeństwa w ruchu a skutkiem w postaci wypadku komunikacyjnego zaistniał związek przyczynowy. Oznacza to udzielenie odpowiedzi na pytanie czy jeżeli osoba oskarżona o spowodowanie wypadku drogowego zastosowałaby się do określonej zasady ruchu drogowego to do wypadku by nie doszło? Jeżeli skutek w postaci wypadku i tak miałby miejsce to pomimo naruszenia zasady bezpieczeństwa w ruchu oskarżony nie ponosi odpowiedzialności. Ustalając odpowiedzialność w sprawach o spowodowanie wypadku drogowego często pojawia się kwestia przyczynienia się pokrzywdzonego do spowodowania wypadku. Taka sytuacja komplikuje sprawę i wymaga skrupulatnego rozważenia, która ze stron biorących udział w wypadku naruszyła zasady bezpieczeństwa w ruchu w takim stopniu, że to jej zachowanie było przyczyną tego konkretnego wypadku.

Dowody w sprawach o spowodowanie wypadku drogowego.

Jak we wszystkich sprawach karnych istotne są zeznania świadków zdarzenia, w tym kierowców i współpasażerów. W sprawach o skomplikowanym stanie faktycznym konieczna jest opinia biegłych specjalistów z zakresu bezpieczeństwa w ruchu i rekonstrukcji wypadków, którzy analizując zebrany materiał dowodowy są w stanie odtworzyć przebieg wypadku i ustalić prawdopodobnego sprawcę. Umiejętne przeprowadzenie postępowania dowodowego, szczególnie na wczesnym etapie postępowania pozwala wyłuskać z przebiegu zdarzenia drobne niuanse, które często decydują o odpowiedzialności karnej.

Wymiar kary

Wymiar kary za spowodowanie wypadku w komunikacji zależy w dużej mierze od stopnia obrażeń odniesionych przez pokrzywdzonego i waha się od 1 miesiąca pozbawienia wolności do nawet 8 lat w przypadku śmierci bądź ciężkiego uszczerbku na zdrowiu pokrzywdzonego. Dodatkowo kara może wzrosnąć gdy wypadek spowodowany był przez osobę prowadzącą pojazd w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środków odurzających, a także gdy sprawca zbiegł z miejsca zdarzenia.
Wymierzając karę sąd bierze również pod uwagę stopień naruszonych zasad obowiązujących w ruchu, przyczynienie się pokrzywdzonego oraz zachowanie oskarżonego po spowodowanym wypadku.

Pamiętaj, że ustalenie odpowiedzialności karnej za spowodowanie wypadku, w którym były osoby pokrzywdzone otwiera drogę do dochodzenia odszkodowania od sprawcy wypadku za wszystkie poniesione szkody i krzywdy.

W naszej Kancelarii sprawy tego zakresu prowadzą adw. Karol Podgórny i adw. Krzysztof Rutkowski.

Karol Podgórny

+48 22 751 17 70

+48 508 186 585

podgorny@pr-adwokaci.pl

Jana III Sobieskiego 47 D
05-120 Legionowo

Krzysztof Rutkowski

+48 22 751 17 70

+48 793 743 857

rutkowski@pr-adwokaci.pl

Jana III Sobieskiego 47 D
05-120 Legionowo

Skontaktuj się z nami i dowiedz się jak możemy Ci pomóc

maksymalna wielkość pliku 30 Mb