Kiedy odpowiadasz za zgwałcenie bądź wymuszenie innej czynności seksualnej?

Odpowiedzialność za zgwałcenie ponosi ten kto przemocą, groźbą bezprawną lub podstępem doprowadza inną osobę do obcowania płciowego.  

Wymuszeniem innej czynności seksualnej jest doprowadzenie osoby do poddania się czynności seksualnej odmiennej niż obcowanie płciowe albo wykonania takiej czynności z wykorzystaniem przemocy, groźby lub podstępu.

Jak możemy pomóc?

Sprawy związane z seksualnością i obyczajowością z uwagi na ich charakter wymagają nietypowego podejścia do całego postępowania. W tego typu sprawach rzadko występują dowody z zeznań postronnych świadków. Większość materiału dowodowego pochodzi z zeznań osoby pokrzywdzonej i wyjaśnień osoby oskarżonej. Z uwagi na trudności dowodowe są to postępowania opierające się na zasadzie „słowo przeciwko słowu”. Umiejętnie przeprowadzone postępowanie dowodowe pozwala wydobyć szczegóły mające kluczowe znaczenie dla ustalenia czy rzeczywiście doszło do popełnienia czynu zabronionego, a jeśli tak to jaki był jego rzeczywisty przebieg. Nie jest szczególnym wyjątkiem instrumentalne wykorzystywanie postępowań związanych z seksualnością na potrzeby postępowań rozwodowych bądź w sporach dotyczących dzieci. W takich sytuacjach szybka i zdecydowana reakcja Adwokata pozwala odeprzeć bezpodstawne pomówienia.  

Pamiętaj, że w sprawach związanych z seksualnością i obyczajowością na obrońcy ciąży obowiązek dowodzenia niewinności Klienta przy zachowaniu szczególnego taktu nie godzącego w godności osoby pokrzywdzonej.

Wymierzane kary

Biorąc pod uwagę specyfikę czynów zabronionych, a związanych z seksualnością w przypadku wyroków skazujących wymierzane kary bywają naprawdę surowe. W przypadku zgwałcenia kara może sięga od 2 lat do nawet 15 lat pozbawienia wolności w przypadku zgwałcenia ze szczególnym okrucieństwem.

W naszej Kancelarii sprawy tego zakresu prowadzą adw. Karol Podgórny i adw. Krzysztof Rutkowski.

Karol Podgórny

+48 22 751 17 70

+48 508 186 585

podgorny@pr-adwokaci.pl

Jana III Sobieskiego 47 D
05-120 Legionowo

Krzysztof Rutkowski

+48 22 751 17 70

+48 793 743 857

rutkowski@pr-adwokaci.pl

Jana III Sobieskiego 47 D
05-120 Legionowo

Skontaktuj się z nami i dowiedz się jak możemy Ci pomóc

maksymalna wielkość pliku 30 Mb