Kiedy odpowiadasz za znęcanie się?

Odpowiedzialność za to przestępstwo pojawia się wtedy go sprawca znęca się fizycznie lub psychicznie nad osobą najbliższą lub nad nad osobą pozostającą w stałym lub przemijającym stosunku zależności od sprawcy, nad małoletnim, a także nad osobą nieporadną ze względu na ułomności psychiczne jak i fizyczne .

Czym jest znęcanie i co się pod tym kryje?

Pod pojęciem znęcania się mieszczą się wszystkie zachowania, których celem jest uprzykrzanie życia osobie pokrzywdzone, dodawania dodawanie jej uciążliwości i cierpień.  Będą to zatem wszystkie formy zadawania obrażeń fizycznych (niepowodujące jednak poważnych skutków na ciele) jak również wszelkie zachowania oddziałujące na stan psychiczny osoby pokrzywdzonej.  Sądy za przejawy znęcania się przyjmują takie zachowania jak: popychanie, szturchanie, wyzwiska, wzbudzanie poczucia strachu, straszenie, hałasowanie, prowokowanie kłótni, zamykanie w domu, nie przekazywanie pieniędzy na życie czy nawet urządzanie libacji alkoholowych.

Instrumentalne wykorzystywanie postępowania o znęcanie się na potrzeby spraw rozwodowych.

Zdarzają się sytuacje gdy na potrzeby toczącego się postępowania rozwodowego, jedna ze stron zgłasza do organów ścigania, iż druga strona związku znęcała się nad nią. Celem takiego działania jest wykorzystanie wyroku skazującego w sądzie karnym na potrzeby postępowania rozwodowego. Skutki bierności w postępowaniu karnym będą miały swój oddźwięk w sprawie rozwodowej, która może skończyć się ustaleniem wyłącznej winy w rozwodzie tego z małżonków, który zostanie skazany wyrokiem karnym za znęcanie się.

Nasza pomoc w tej sprawie.

Sprawy o znęcanie się bywają trudne w aspekcie dowodowym. Czyny, których popełnienie zarzuca się drugiej stronie, zazwyczaj odbywają się w czterech ścianach, bez obecności bezstronnych świadków. Taki stan sprawy znacznie utrudnia ustalenie rzeczywistego przebiegu zdarzeń, gdyż wersje zdarzeń podawane przez strony są znacząco odmienne i dopiero zastosowanie odpowiednich metod przesłuchania pozwala wykazać niejasności i rozbieżności w zeznaniach.  

My wiemy, w którą stronę powinno podążać postępowanie dowodowe aby wykazać co w rzeczywistości zaszło i czy zachowanie to jest karalne.

Wymiar kary.

Ustawodawca za znęcanie się przewidział karę od 3 miesięcy do 5 lat pobawienia wolności. Jeżeli jednak sprawca znęcał się ze szczególnym okrucieństwem kara wzrasta do 10 lat pozbawienia wolności. Najsurowiej karana jest sytuacja, gdyż osoba pokrzywdzona w skutek znęcania się nad nią targnęła się na życie. Kara za taki czyn wynieść może 12 lat pozbawienia wolności.

W naszej Kancelarii sprawy tego zakresu prowadzą adw. Karol Podgórny i adw. Krzysztof Rutkowski.

Karol Podgórny

+48 22 751 17 70

+48 508 186 585

podgorny@pr-adwokaci.pl

Jana III Sobieskiego 47 D
05-120 Legionowo

Krzysztof Rutkowski

+48 22 751 17 70

+48 793 743 857

rutkowski@pr-adwokaci.pl

Jana III Sobieskiego 47 D
05-120 Legionowo

Skontaktuj się z nami i dowiedz się jak możemy Ci pomóc

maksymalna wielkość pliku 30 Mb